งานเจาะสำรวจดิน และ หิน

        การที่จะทราบถึงชนิดของดินได้จะต้องทำการเก็บตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของชั้นดินต่าง ๆ โดยให้อยู่ในลักษณะคงสภาพเดิมของชั้นดินให้มากที่สุด ตัวอย่างดินที่ได้จะนำมาหาคุณสมบัติของดินทั่วไป และคุณสมบัติของดินทางด้านวิศวกรรม เช่น ความแข็งแรงของดิน การยุบตัว และการซึมน้ำ เป็นต้น โดยจะเก็บตัวอย่างแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างดินที่ให้บริการมีดังนี้
 

     
 

        1.1. เก็บตัวอย่างดินแบบคงสภาพ (Undisturbed Sampling) ด้วยเครื่องมือ Piston sampler, Thin wall Tube

        1.2. เก็บตัวอย่างดินแบบไม่คงสภาพ (Disturbed Sampling) ระหว่างทดสอบ Standard Penetration Test ด้วยตุ้มตอกชนิด Safety Hammer หรือ Automatic Trip Release Hammer.

        1.3. เก็บตัวอย่างแท่งหิน (Rock Coring) ด้วยเครื่องมือ NMLC Retractable Triple Tube  Core Barrel

        ส่วนงานเจาะสำรวจดิน และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเครื่องมือเจาะสำรวจดินทั้งแบบ Portable และแบบ Rotary มากกว่า 50 เครื่อง พร้อมวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากว่า 50 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำการเจาะสำรวจในแม่น้ำหรือเจาะสำรวจนอกชายฝั่งได้อีกด้วย
 

Geotech