วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นผู้นำในงานสำรวจ งานทดสอบ และงานให้บริการที่ปรึกษา ทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม...

Read more
แนะนำบริษัท

ตลอด 50 ปี กลุ่มบริษัท เอส ที เอส คือผู้นำด้านงานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา...

Read more
ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ ให้โอกาสผู้มีความสามารถ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ สนับสนุน ให้พนักงานทุกคนทำงาน...

Read more
ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่เปิดชมเว็บไซต์เรา หากท่านต้องการสอบถามบริการของเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียด...

Read more

ABOUTUS

          กลุ่มบริษัท เอส ที เอส คือผู้นำด้านงานบริการและงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีบริการทางวิศวกรรมคลอบคลุมในหลายด้าน อาทิเช่น งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบโครงสร้าง งานติดตั้งเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค งานออกแบบวิศวกรรม งานบริหารและควบคุม งานก่อสร้าง งานพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงงานตรวจวัดและจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

SERVICE

ข่าวสาร STS

latest newsกิจกรรมของ บริษัท

activity

รอบรู้งานทดสอบ

ลูกค้ารายสำคัญ