การตรวจสอบความลาดเอียงหลุมเจาะ (Drill Hole Monitoring Test)


        ในการก่อสร้างโดยทั่วๆ ไปงานฐานรากเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดงานหนึ่ง เพราะฐานรากต้องเป็นตัวรับน้ำหนักอาคารทั้งอาคาร การที่มีฐานรากแข็งแรงก็จะทำให้อาคารนี้มีความมั่นคงแข็งแรงไปด้วย สำหรับอาคารขนาดใหญ่ในปัจจุบันนี้ฐานรากที่นิยมใช้กันมากก็คือ ฐานรากเสาเข็มเจาะ ดังนั้นความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะจึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ การควบคุมคุณภาพของหลุมเจาะเพื่อให้ได้เข็มเจาะออกมามีคุณภาพ สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็น วิธีตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของผนังหลุมเจาะ ว่ามีการเบี่ยงเบนออกจากแนวศูนย์กลาง มีการพังทลายของหลุมเจาะหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Drill Hole Monitoring ก่อนการเทคอนกรีต อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบเป็นเครื่องทดสอบ Drilling Monitor รุ่น DM-604, DM-604R หรือ DM-604RR ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท KODEN จำกัด จากญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงด้านอีเลคทรอนิคและคลื่นอุลตร้าโซนิค ผลการทดสอบจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษความร้อน (Thermal Printing Paper) ในรูปของกราฟรูปตัดของผนังเสาเข็ม (Shaft Profile) ทั้ง 2 แกน ตั้งฉากกันในเวลาเดียวกัน