งานขายเครื่องมือทางธรณีเทคนิค

ส่วนธุรกิจงานติดตั้งและตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือจากผู้ผลิตชั้นนำ พร้อมให้บริการติดตั้ง และตรวจวัดพร้อมจัดทำรายงานการตรวจวัดตลอดระยะเวลาโครงการด้วยอุปกรณ์เครื่องมือจากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น Slope Indicator (DGSI), Campbell Scientific Inc., World Sensing, CEP Services Pte Ltd., San Lien Technology Crop. etc.​ จำหน่ายเครื่องมือยี่ห้อต่างๆดังนี้
 

_______________________________________________________________________  Slope Indicator (DGSI)

  • ​​เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer)
              
         
  • เครื่องมือวัดการยืดหดตัวของดิน (Extensometer)     
                    
                           
  • เครื่องมือวัดแรงดันน้ำใต้ดิน (Piezometer) 
     
 
  • เครื่องมือวัดการเอียงตัวของโครงสร้าง (Tilt Meter)  
          
 
  • เครื่องมือวัดแรงดันดิน (Pressure Cell)           
                               ​​

________________________________________________________________________  Campbell Scientific Inc. 
 
  • ​​​​​เครื่องตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Data Logger)
CR1000X                                                                                                    

               
             
                                                                              
CR8

CR6       

                 
           
               
CR300 

          
 
___________________________________________________________________________  World Sensing
 
Wireless Tiltmeter

   
 
laser distance meter


 
VW Node     

                             
Gateway

               
___________________________________________________________________________  CEP Services Pte Ltd.​
 
Water Level Indicator 
 
      
 

_____________________________________________________________________San Lien Technology Corp.
 
Load cell
     
 
VW HUB
     
 
Rebar Strain Gauge

___________________________________________________________________________Avongard Ltd.
​​
Crack Width Gauge
 
Plus Tell Tale