งานออกแบบด้านวิศวกรรม

ปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาสาธารณูประโภคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นงานถนน งานสะพานงานอุโมงค์ (รถไฟฟ้า,ส่งน้ำ, ท่อร้อยสายไฟ) งานก่อสร้างอาคารสูง งานก่อสร้างเขื่อน เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างบนดินและใต้ดิน นอกจากงานในด้านการพัฒนาประเทศแล้วปัจจุบันนี้ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติปีละหลายแสนล้านบาท
 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าว จึงสร้างและพัฒนาทีมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการเกี่ยวข้องกับงานออกแบบก่อสร้าง บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาทุกประเภท เช่น งานฐานรากของอาคาร งานถนน สะพาน เขื่อน สนามบิน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์บำบัดน้ำเสีย อาคารสูง และงานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น รวมไปถึงการพิจารณารูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างบนดินและใต้ดินรวมกับวิศวกรรมสาขาอื่น โดยคำนึงถึงความถูกต้องบนพื้นฐานตามหลักวิชาการความมั่นคงแข็งแรงรวมถึงความประหยัดเป็นหลัก เนื่องจากงานวิศวกรรมธรณีเทคนิคเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างดินซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างส่วนนี้
 

 
บริษัท เอส ที เอส มีทีมงานที่ประกอบด้วยวิศวกรธรณีเทคนิค ปฐพีกลศาสตร์ นักธรณีวิทยาวิศวกรรม วิศวกรโยธา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพด้วยแนวทางที่ทันสมัย เพื่อความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน งานออกแบบด้านวิศวกกรรมรับงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดในโครงการต่างๆ ดังนี้

     
งานถนน  

บริษัทได้ทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดในการก่อสร้างถนน  เช่น
 
 • านถนนเลียบคลองช่องนนทรี (ถนนนราธิวาสราชนครินทร์) ของ กทม.
 • Chong Nonsi Road (Narathiwat Ratchanakarin Road) Bangkok
 • งานสำรวจและออกแบบโครงการขยายถนนสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร สายที่ 304 (อำเภอกบินทร์บุรี - อำเภอปักธงชัย) กม.31+794 – กม.55+362 ของกรมทางหลวง
 • Survey and Design Road number 304 at km.31+794 – km.55+362
 • งานสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 33 ตอน (จังหวัดปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี) ช่วง กม.150 – 186 ระยะทาง 36 กิโลเมตร จากถนน 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร และสะพาน 18 แห่ง ของกรมทางหลวง
 • Survey and Design Road number 33 at km.150 – km.186

งานสะพานข้ามทางแยก
 
บริษัทได้ทำการสำรวจและออกแบบลายละเอียดในการก่อสร้างสะพานข้ามแยก  เช่น
 
 • งานสะพานข้ามแยกต่างระดับของกรมทางหลวง โครงการเงินกู้อนาคตโลก 7 ทางแยก บางพระ, เชียงใหม่, ลำปาง, แหลมฉบัง, มีนบุรี, สระบุรี และเทพารักษ์
 • Overpass at Bangphra, Chiangmai, Lampang, Laem Chabang, Minburi, Saraburi and Thepharak

งานอุโมงค์ทางลอด
 
บริษัทได้ทำการสำรวจและออกแบบลายละเอียดในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด  เช่น
 
 • อุโมงค์ถนนทางลอดต่างระดับใต้ทางหลวงแยกดินแดง – วิภาวดีรังสิต ของ กทม.
 • Underpass at Dindaeng - Vibhavadi Rangsit

งานเขื่อนป้องก้นตลิ่ง
 
บริษัทได้ทำการออกแบบลายละเอียดในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งริมแม่น้ำภายในประเทศ และริมแม่น้ำชายแดน เช่น
 
 • เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3, 5 บ้านย่านยาว ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 • Dam Protection Yom River, Moo 3, 5, Ban Yan Yao, Namrad, Nong Muang Khai, Phrae, Thailand.
 • เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าล้อม หมู่ 4 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 เหนือน้ำ) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 • Dam Protection Mekong River, Ban Lao Lom, Moo 4, Na Si Nuan, Mukdahan, Mukdahan, Thailand.
 • เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 • Dam Protection Trang River, Moo 10, Tha Saba, Wang Wiset, Trang, Thailand.

งานเขื่อนป้องกันชายฝั่ง
 
บริษัทได้ทำการออกแบบลายละเอียดในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่งทะเล  เช่น
 
 • พื้นที่ชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • Dam Protection Cha Am Beach, Cha Am, Cha Am, Phetchaburi.
 • พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • Dam Protection Seacoast Moo 4 and Moo 5, Pak Thera, Ranot, Songkhla.
 • พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • Dam Protection Seacoast Laem Pho Temple, Koh Yo, Songkhla, Songkhla.
 • พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • Dam Protection Seacoast Koh Kho Khao, Takua Pa, Phangnga.

งานระบบป้องกันน้ำท่วม
 
บริษัทได้ทำการออกแบบลายละเอียดในการก่อสร้างงานระบบป้องกันน้ำท่วม เช่น
 
 • ครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดอ่างทอง
 • Survey and Design Flood Protection System for Communities in Angthong Province

งานวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคันดิน (Slope Stability)
 
บริษัททำการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดคันดิน เช่น
 
 • โครงการแก้ไขปรับปรุงเสถียรภาพคันบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
 • Ground Improvement and Stability Analysis of Pond, Nitro Chemical Industry Co., Ltd.