งานระบบจัดการฐานข้อมูล

เป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลงานติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือทางธรณีเทคนิค สำหรับโครงการที่ต้องการตรวจสอบผลระยะยาว โดยการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ ( Data Logger) จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือโครงข่ายไร้สาย ไปจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Server โดยสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านหน้า Website ของโครงการ หรือโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการ 

STS-DMS  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและแสดงผลของโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการสายสีน้ำเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
 

     


 

i-Monitor   เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและแสดงผลของเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนกระเสียว เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนห้วยช้าง เขื่อนแม่ต๋ำ เขื่อนดอยงู เขื่อนคลองตรอน เป็นต้น