ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา ทั้งหมด
ชื่องาน : Banyan Tree Samui
ประเภทงาน : Geological Survey
ชื่อลูกค้า : TCC Hotel Asset Management Co., Ltd
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
 • 29 ก.ค. 2563
 • 9
ชื่องาน : Siam Premium Outlet Bangkok
ประเภทงาน : Soil Investigations เจาะสำรวจชั้นดิน
ชื่อลูกค้า :
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
 • 23 มิ.ย. 2563
 • 5
ชื่องาน : โครงการ SRIRACHA SUBSEA CRUDE PIPELINE CAPACITY MAINTENANCE/SRIRACHA CRUDE MBM UPGRADE PROJECT
ประเภทงาน : Offshore & Onshore Geotechnical survey
ชื่อลูกค้า : ExxonMobil
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 12
ชื่องาน : โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (สัญญาที่4)
ประเภทงาน : ทดสอบ Instrumented Static Pile Load Test
ชื่อลูกค้า : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 10
ชื่องาน : โครงการ ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้าหงสา
ประเภทงาน : The Environmental Quality Monitoring
ชื่อลูกค้า :
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 7
ชื่องาน : โครงการ MRT Yellow Line
ประเภทงาน : Lateral Movement and Strain Monitoring of Barrette Pile
ชื่อลูกค้า :
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 8
ชื่องาน : โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด
ประเภทงาน : Environmental Monitoring
ชื่อลูกค้า : บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 12
ชื่องาน : โครงการ One Bangkok
ประเภทงาน : Impact Monitoring
ชื่อลูกค้า :
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 6
ชื่องาน : โครงการ Dusit Central Park
ประเภทงาน : ทดสอบเสาเข็ม Pilot Pile
ชื่อลูกค้า :
มูลค้างาน :
ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
 • 19 มิ.ย. 2563
 • 6
1 2 3 4 5 6 7 8