รายละเอียด ข่าวสาร

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหินและหาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหินและหาดคลองสน
ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โดยมีรายละเอียดที่ใช้แนบในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. กำหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

  • 08 ต.ค. 2563