รายละเอียด ข่าวสาร

 ขณะนี้ทางเว็บไซต์กลุ่มบริษัท เอส ที เอส (www.sts.co.th) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว
รายละเอียด

ขณะนี้ทางเว็บไซต์กลุ่มบริษัท เอส ที เอส (www.sts.co.th)
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเนื้อหาการบริการงานทดสอบและงานสำรวจด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทางกลุ่มบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#STS #STSGroup

  • 02 มิ.ย. 2563