จากใจพนักงาน

“บริษัทเปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่”

คุณโอม (ฝ่าย EDE)

“รู้สึกผูกพันกับที่นี่ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง”

คุณหวาน (ฝ่าย Geotech)

“ขอบคุณ STS ที่ให้โอกาสได้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”

คุณแป้ง (ฝ่าย PLT)

“ผู้บริหารทุกท่านใจดีและเป็นกันเอง”

คุณน้ำหวาน (ฝ่ายบัญชีฯ)

“ทุกคน Friendly เหมือนอยู่ ในครอบครัวเดียวกัน”

คุณหลิว (ฝ่าย LAB)