รับสมัครงาน

มาร่วมงานทดสอบทางวิศวกรรมกับเราสิครับ

งานสำรวจและทดสอบเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการใช้เครื่องมือร่วมกับความเข้า ใจในหลักการทางทฤษฎี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการนำไปออกแบบ หรือ ประเมินสภาพโครงการ การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจสอบ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ เป็นเรื่องท้าทาย และต้องเรียนรู้ต่อยอดจากหลักสูตรในห้องเรียน มาร่วมงานกับมืออาชีพเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทดสอบที่ทันสมัย สามารถการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายอาชีพและ งานในสาขาวิศวกรรมของคุณ

QUALITY ASSURANCE
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

30 มี.ค. 2563    จำนวนที่รับ : 2 อัตรา

วิศวกรโยธา

03 ต.ค. 2561    จำนวนที่รับ : 2 อัตรา


Instrumentation
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

26 มิ.ย. 2562    จำนวนที่รับ : 5 อัตรา


ติดต่อสอบถาม
  •   คุณ สกล อรุณภิรมย์
  •   02-2708899 ต่อ 227, 229
  •   stsgroup.hr@gmail.com