ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่เปิดชมเว็บไซต์เรา หากท่านต้องการสอบถามบริการของเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่านด้วย สำหรับสถานที่ติดต่อโปรดดูแผนที่ เอส ที เอส กรุ๊ป ประดิพัทธ์ และ เอส ที เอส กรุ๊ป ลำลูกกา คลอง 4 – Contact Information

บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่

196/8-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ส่วนธุรกิจเจาะสำรวจดิน และทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์

 02-270-8899 ต่อ 311,315 , 089-489-1231

 02-279-3422

 boring@sts.co.th

 คุณนลินรัตน์ เชาวน์วัศจินดา


ส่วนธุรกิจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ

 02-270-8899 ต่อ 511-515, 086-342-9531

 02-279-8507

 qa@sts.co.th

 คุณเจริญ อินดา


ส่วนธุรกิจทดสอบเสาเข็ม

 02-158-0194 , 086-342-9534

 02-158-0198

 piletest@sts.co.th

 คุณธนบัตร เอื้อวรกุลชัย


ส่วนธุรกิจเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค

 02-270-8899 ต่อ 252, 081-817-8847

 02-271-0020

 instrument@sts.co.th

 คุณอานันท์ ออประยูร


ส่วนธุรกิจตรวจวัดทางวิศวกรรมโยธา

 02-270-8899 ต่อ 545, 061-014-8936

 02-278-1178

 mt@sts.co.th

 คุณชลิต อินทรัตน์ชัยกิจ


ส่วนธุรกิจสำรวจและทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน

 02-270-8899 ต่อ 505, 506, 086-342-9532

 02-279-8507

 infra@sts.co.th

 คุณนภัสพงศ์ จงใจวาณิชย์กิจ


ส่วนธุรกิจทดสอบโครงสร้าง

 02-270-8899 ต่อ 503, 509, 086-342-9536

 02-279-8507

 bs@sts.co.th

 คุณจุลเศรษฐ์ กฤษณะภักดี


แผนกทดสอบ Field Density และทอสอบห้องปฏิบัติการณ์

 02-270-8899 ต่อ 314, 063-203-7454

 02-279-3422

 laong_p@sts.co.th

 คุณละออง เพ็ญภาคกุล