รายละเอียด รอบรู้งานทดสอบ

 โครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ควบคุมการก่อสร้างโดย STSGroup
รายละเอียด

กลุ่มบริษัทเอส ที เอส ขอนำเสนอ VDO PRESENTATION แนวคิดการออกแบบและการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง หรือ Central Lab แห่งใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Building Information Modeling (BIM) เข้ามาใช้ในการก่อสร้าง ออกแบบ
โครงการของกรมทางหลวงเป็นทั้งศูนย์พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีวัสดุ การออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรองรับการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคต โดยกรมทางหลวงได้ไว้ใจให้ฝ่ายงานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ( Construction Management) บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการสำคัญระดับประเทศ 

  • 18 มิ.ย. 2563