กลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือ

 • 1

  บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานให้บริการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา เช่น งานเจาะสำรวจดิน งานทดสอบปฐพีกลศาสตร์ในสนาม งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ และงานติดตั้งเครื่องมือวัด เป็นต้น

  196/8-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  02-270-8899

  https://www.sts.co.th

 • 2

  บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย งานสำรวจออกแบบ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะโครงการของหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมขนส่งทางอากาศ เป็นต้น

  196/10-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  02-270-8899

  02-271-0020

  https://www.sts.co.th

 • 3

  บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด

  ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน นิเวศวิทยาทางน้ำ การตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

  3/23 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  02-106-2514

  02-106-2513

  https://www.sts.co.th

 • 4

  บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด

  ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบวัสดุในทุกสาขาของงานวิศวกรรมโยธา

  71/7-8 ถ.แยกเกษตรนวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

  02-907 4820

  02-907 4821

  http://www.soiltest.co.th