รายละเอียด กิจกรรม

 กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดไผ่ตัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
รายละเอียด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอส ที เอส นำโดยคุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดไผ่ตัน ซึ่งกิจกรรมมีการถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ
.
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เกิดความตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
.
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

#STS #STSGroup

  • 08 ก.ค. 2563