รายละเอียด กิจกรรม

 โครงการ จิตอาสา ร่วมใจ ห่วงใยสังคม ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทเอส ที เอส ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ จิตอาสา ร่วมใจ ห่วงใยสังคม ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความตั้งใจที่จะปลูกฝังให้พนักงานกลุ่มบริษัท เอส ที เอส ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังต้องการการพัฒนา และปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น หรือ ทัศนียภาพของโรงเรียน นอกจากนี้เด็กนักเรียนส่วนมากเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ๆ ตัวแทนบริษัทจึงร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ถังเก็บน้ำ เงินบริจาค ให้กับน้อง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับเด็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง บรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน จบไปพร้อมรอยยิ้มของนักเรียน อาจารย์ และพนักงานจิตอาสาทุกคน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกความสุข ความอิ่มเอมใจของทุกคนเป็นอย่างมาก
#STS #STSGroup

  • 07 ก.พ. 2563