รายละเอียด กิจกรรม

 กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี 2562
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอส ที เอส ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณภาณุ ทรงไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโบสถ์ สามเสน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

  • 26 พ.ย. 2562