รายละเอียด กิจกรรม

 ภาพบรรยากาศ STS Pile TestingในงานMaintenance & Resilience Asia 2019
รายละเอียด

ภาพบรรยากาศ STS Pile Testing ร่วมกับ Koden Electronics Co.,Ltd ในงานMaintenance & Resilience Asia 2019 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โดยในครั้งนี้ STS Pile Testing ไปในฐานะตัวแทนจำหน่าย
เครื่องมือทดสอบความลาดเอียงหลุมเจาะ Drill Hole Monitoring by KODEN (Japan) ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

  • 26 พ.ย. 2562